مراجعات حضوری

قابل توجه مراجعین محترم :موسسه آموزش عالی مهد علم از شنبه تا جهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ دایر می باشد