روزهای کاری

روزهای کاری موسسه آموزش عالی مهد علم کاشان:
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۳
آدرس موسسه: کاشان – کیلومتر ۴ بلوار قطب راوندی – بعد از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس( پل بهشتی )
صندوق پستی : ۱۳۵۷
تلفن : ۵۵۵۸۸۴۴۱-۰۳۱