اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما استاد مشاور استاد داور موضوع تاریخ ساعت
حمیدرضا چرختابیان حمیدرضا فهیمی تبار مصطفی عباسی مقدم وحیده حمامی

بررسی و تحلیل علوم قرانی در تفسیر منهج الصادقین

1397/08/27 12:30
شما اینجا هستید: Home تحصيلات تكميلي