آخرین مهلت دفاع از پايان نامه

قابل توجه دانشجوياني كه پايان نامه آنها آماده دفاع مي باشد مي توانند فرم مربوطه ( اعلام آمادگي دفاع از پايان نامه) را از سايت دانشگاه دريافت و به تائيد استاد راهنما رسانده و همراه يك نسخه از پايان نامه تا تاريخ 28/5/97 به تحصيلات تكميلي تحويل نمايند.

*بديهي است دانشجوياني كه تا تاريخ مقرر مدارك خود را ارائه ندهند امكان مشخص كردن زمان دفاع در شهريور 97 نمي باشد.

 

شما اینجا هستید: Home تحصيلات تكميلي