خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

NewsPic    دانشجویانی که در بازه زمانی تعیین شده انتخاب واحد ننمایند مشمول پرداخت جریمه می گردند..

    انتخاب واحد اینترنتی شنبه 98/06/23 لغایت جمعه 98/06/28

    شروع كلاسها 98/06/31

   

شما اینجا هستید: Home mahdeelm اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98