پذیرش دانشجو بدون کنکور

متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می توانند جهت ثبت نام ( بدون کنکور) به دانشگاه مراجعه نمایند.

کاردانی: حسابداری - مدیریت بازرگانی

کارشناسی: حسابداری- مدیریت بازرگانی- آموزش ربان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته: حسابداری- آموزش زبان انگلیسی- مدیریت بازرگانی، صنعتی، جهانگردی

کارشناسی ارشد(با آزمون): حسابداری- علوم حدیث- فقه و مبانی حقوق

شما اینجا هستید: Home mahdeelm پذیرش دانشجو بدون کنکور