اطلاعیه تسویه بدهی شهریه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تاکنون نسبت به تسویه بدهی شهریه خود اقدام ننموده اند می رساند، با توجه به نزدیک شدن به زمان امتحانات برابر آئین نامه های دانشگاه موظفند حداکثر تامورخ 96/3/14 نسبت به  تسویه بدهی شهریه اقدام نمایند. در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع در این زمینه برابر با آئین نامه های دانشگاه به عهده دانشجو می باشد.

شما اینجا هستید: Home معاونت مالی اطلاعیه تسویه بدهی شهریه