اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم : تاریخ برگزاری امتحانات این نیم سال از 99/3/17 به 99/3/24 تغییر یافت .

ضمنا امتحانات به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها انجام خواهد شد.

شما اینجا هستید: Home معاونت آموزشی اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات