قابل توجه متقاضيان وام صندوق رفاه

دانشجويان متقاضي وام دانشجويي جهت مشاهده شرايط اخذ وام و مدارك موردنياز فايل راهنماي زير را مطالعه نمايند.

*** دانشجويان ترم اول كه متقاضي وام مي باشند مي توانند نسبت به ثبت نام وام اقدام نمايند.

راهنماي بهره مندي از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويي

شما اینجا هستید: Home مالی وام شهريه معاونت مالی قابل توجه متقاضيان وام صندوق رفاه