تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

** تقویم نیمسال اول 99-98 **

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها شنبه الی جمعه 23/06/1398 28/06/1398

انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت

ثبت نام با تاخیر

سه شنبه 26/06/1398 ____
شروع کلاسها شنبه 30/06/1398 _____
حذف و اضافه اینترنتی دوشنبه الی پنجشنبه 08/07/1398 11/07/1398
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت و ارشد حسابداری سه شنبه 16/07/1398 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 23/10/1398 28/10/1398
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 30/10/1398 02/11/1398
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 14/10/1398 19/10/1398
پایان کلاسها پنج شنبه 19/10/1398 ____
امتحانات پایان ترم ____ 21/10/1398 08/11/1398

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

taghvim972

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها دو شنبه الی پنجشنبه 19/06/1397 22/06/1397

انتخاب واحد حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت

ثبت نام با تاخیر

دوشنبه 26/06/1397 ____
شروع کلاسها شنبه 24/06/1397 _____
حذف و اضافه اینترنتی یک شنبه الی سه شنبه 01/07/1397 03/07/1397
حذف و اضافه حضوری کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری و مدیریت و ارشد حسابداری دو شنبه 02/07/1397 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 10/09/1397 20/09/1397
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 20/09/1397 22/09/1397
حذف آموزشی ____ 26/09/1397 29/09/1397
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 05/10/1397 17/10/1397
پایان کلاسها پنج شنبه 13/10/1397 ____
امتحانات پایان ترم ____ 18/10/1397 30/10/1397

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96

*** دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

 

t9622

شما اینجا هستید: Home آموزش فرم های آموزشی معاونت آموزشی