قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد که پایان نامه آنها آماده دفاع میباشد

 دانشجویان که پایان نامه آنها آماده دفاع میباشد، خواهشمند است تا تاریخ 15/10/1397 فرم های اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و فرم تسویه حساب قبل از دفاع ( در سایت دانشگاه) را تکمیل نمایند و به همراه یک نسخه از پایان نامه به واحد تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند تا تاریخ دفاعیه مشخص گردد.

قابل ذکر است به درخواست های بعد از تاریخ مقرر رسیدگی نخواهد شد و تمدید واحد پایان نامه را به همراه دارد.

 

شما اینجا هستید: Home آموزش فرم های آموزشی Sample Data-Articles قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد که پایان نامه آنها آماده دفاع میباشد