تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

  روز تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد اینترنتی شنبه الی پنجشنبه 20/06/95 25/06/95
انتخاب واحد حضوری سه شنبه 23/06/95 ____
شروع کلاسها شنبه 27/06/95 _____
ثبت نام با تاخیر ( تا سقف 14 واحد ) سه شنبه 29/06/95  
حذف و اضافه اینترنتی شنبه الی دوشنبه 03/07/95 06/07/95
حذف و اضافه حضوری سه شنبه 06/07/95 ­­­____
امتحانات میانترم _____ 13/09/95 18/09/95
حذف تکدرس ­­­­­­_____ 21/09/95 22/09/95
حذف آموزشی _____ 23/09/95 25/09/95
اخذ کارت ورود به جلسه _____ 13/10/95 24/10/95
پایان کلاسها پنجشنبه 16/10/95 ____
امتحانات پایان ترم ____ 25/10/95 10/11/95
شما اینجا هستید: Home آموزش تقويم آموزشي تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95