قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاه

با توجه به تصمیم متخذه در هیات رئیسه دانشگاه تسویه حساب با تاخیر دانشجویان فارغ التحصیل مطابق جدول پیوست مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. لذا لازم است دانشجویان حداکثر قبل از اتمام تاریخ مقرر نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند تا مشمول پرداخت جریمه نشوند. 

 

 کاردانی و کارشناسی  تا دو ماه بعد بلامانع  پس از دو ماه به ازای هر ماه اضافی 30000 تومان جریمه
 کارشناسی ارشد

 تا سه ماه بعد بلامانع

ارائه مقاله تا 6 ماه

 پس از سه ماه به ازای هر ماه اضافی 40000 تومان