تعطیلات نوروز

nowrooz  

ضمن تبریک سال نو دانشگاه دوشنبه از تاریخ  97/12/27 لغایت 98/1/16 تعطیل می باشد و شروع فعالیت کاری روز شنبه 17 فروردین می باشد .