05:27:57

سه شنبه, 05 خرداد 1394


اطلاعیه تسویه حساب مالی ترم

کلیه دانشجویان تا تاریخ ۵/۳/۹۴ موظف به تسویه حساب این ترم می باشند.

در صورت عدم تسویه کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

ادامه مطلب

تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-94

اطلاعیه های اساتید